Syksyllä 2021 teemana hyvinvointi

Sosiaali-, terveys-  ja pelastuspalvelujen järjestäminen uudistuu. Tehtävät siirtyvät kunnilta 21  hyvinvointialueille, joille valitaan valtuustot aluevaaleissa 23.1.2022. Lue ajatuksiani hyvinviontialueista ja palvelu-uudistuksesta täältä. Alla  linkkejä kirjoituksiin muista aiheista.

Social- och hälsovården och räddningsväsendet omorgniseras och uppgifter flyttas från kommunerna till 21 välfärdsområden.Till välfärdsområdesfullmäktige väljs ledamöter  i det välfärdsområdesval 23.1.2022.  Läs om mina tankar om välfärdsområden (inom kort) här. 

About "sustainable economy - biological diversity - people and welbeing" - read more here

- Marika Paavilainen

Hyvinvointi

Hyvinvointialueista, vaaleista ja HUS:in valtuustosta