HYVINVOINTIALUEET - IHMISTEN TERVEYDEKSI JA TURVAKSI

Olen ehdokkaana numerolla 421 Länsi-Uudellamaan hyvinvointialueen valtuustoon - tuon valtuustotyöhön kokemusta, kestävyyttä ja yhteistyövoimaa! 

Aluevaaleissa toteutetaan historiallinen uudistus kehittää hyvinvointivaltiota siten, että sosiaali-, terveys- ja pelastuspavelut ovat yhdenvertaisesti saatavilla kaikille Suomessa. Lakimiehenä tiedän, että yhdenvertaiset palvelut turvataan tiedolla ja taidolla, kokemuksella ja avoimuudella sekä yhteistyöllä.

Sosiaali-, terveys- ja pelastusalan palvelut eivät enää pitkään aikaan ole olleet kaikkien saatavilla. On useita kuntia, joiden asukkaille terveyspalvelut ovat pitkän matkan tai pitkien jonojen päässä. Vuosien ajan on tiedetty, että näin ei voi jatkua. Nyt on muutoksen aika parempaan.  

Tammikuun 23.1.2022 vaaleilla valittavat valtuustot huolehtivat siitä, että 1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta 21 hyvinvointialueelle. Siihen mennessä hyvinvointialueilla pitää olla tekijöitä, tiloja ja toimintakykyä palvella alueensa asukkaita. Kuntia suuremmilla alueilla on enemmän voimaa tuottaa palveluja itse ja yhteistyöllä muiden alueiden kanssa.

Useat kunnat ovat toimineet sotealueiden rakenteella jo jonkin aikaa. Esimerkiksi me Länsi-Uudellamaalla olemme oppineet paljon Keski-Uudenmaan Kesoten kokemuksista. Tiedämme,  että kuntien tietojärjestelmät eivät aina keskustele keskenään kuin Strömsössä ja siihen on siis satsattava työtä, aikaa ja ajatusta vuoden 2022 aikana. Tiedämme, että tieto ei kulje itsestään, eikä asukkaiden ääni kuulu aina huutamallakaan. Meidän on viestittävä monipuolisemmin ja selkeämmin ottaen huomioon erilaiset asukaat, joista kaikki eivät käytä verkkopalveluja.

Tammikuun 2023 alussa kaikki saattaa näyttää samalta kuin ennenkin. Palvelut löytyvät ehkä samoista osoitteista ja tuttujen puhelinnueroiden takaa. Vähitellen muutokset alkavat näkyä - ja tavoite on, että asukkaat tunnistavat muutoksessa vastauksia omiin tarpeisiinsa. 

Tiedossamme on runsaasti ehdotukia siitä, miten palvelujen saavutettavuutta ja riittävyyttä voidaan tehostaa kaikissa Länsi-Uudenmaan kunnissa - Espoossa, Kauniaisissa, Kirkkonummella, Siuntiossa, Inkoossa, Raaseporissa, Hangossa, Vihdissä, Lohjalla ja Karkkilassa. Parannusta nykyiseen saadaan esimerkiksi

-> tarjoamalla palvelua tuttujen hyvinvointikeskusten lisäksi liikkuvan sairaalan/sairaanhoitajan/lääkärin tai ensihoitajatiimin avulla;

-> huolehtimalla, että hoitajia on riittävästi ja että heille maksetaan korvaus työstä; 

-> kuulemalla alusta alkaen eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa ja -vaiheissa olevien asukkaiden kokemuksia päivähoidon, kouluterveydenhoidon, nuorten mielenterveyspalvelujen, seksuaaliterveyspalvelujen, neuvoloiden, vamman vuoksi tukea tarvitsevien tai esimerkiksi ikääntyvien tarvitsemien palvelujen järjestämisestä

-> kuulemalla hoitajien ja pelastustyöntekijöiden kokemuksia; 

-> ulottamalla neuvontaa ja tukea läheisiään hoitaville mm. tiedottamalla hyvinvointialueen palveluista sekä niiden muutoksista; 

-> huolehtimalla, että omaishoitajat saavat korvauksen arvokkaasta työstään; ja 

-> kehittämällä edelleen palveluja yhteistyössä asukkaiden, hoitajien, lääkäreiden, sosiaalityöntekijöiden, pelastustyöntekijöiden, ensihoitajien, järjestöjen ja yritysten kanssa.  

Valtuustot aloittavat työnsä 1.3.2022.  Ne valmistelevat ensi töikseen hyvinvointialueen strategiaa, jossa palvelut, tekijät, työvälineet  ja tilat kirjataan toimeenpanon ja kehittämisen pohjaksi. Strategia tulee valmistella yhteistyössä, niin että asukkaiden ja hoitajien ääni kuuluu ja näkyy myös käytännössä.

Hyvinvointialue -uudistuksella rakennetaan kestävää kehitystä käytännössä:  vain terveinä ja turvattuina voimme sopeutua tulevaan.  

Taloutta turvataan mm kestävillä hankinnoilla. Kestävät ratkaisut tuovat säästöä, jota tarvitaan, kun investoidaan  riittävään, ammattitaitoiseen henkilöstöön ja laadukkaisiin palveluihin.

Aluevaaleissa 21 hyvinvointialueelle valitaan korkein päättävä elin - aluevaltuustot. Varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022, mutta ennakkoon pääsee äänestämään kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022

-> Lue lisää ohjelmastani TÄSTÄ

-> Lue siitä, miten voit avustaa kampanjassani TÄSTÄ  tai tue kampanjaani lahjoituksella TÄSTÄ

-> Lue kirjoitukseni Vihreiden puheenjohtajan sijaisen Iiris Suomelan kanssa yhdenvertaisuudesta tästä

-> Lue kirjoitukseni aluevaaliehdokkaan Satu Ramslandin digipalveluista tästä

-> Lue kirjoitukseni järjestöjen tärkeästä roolista sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä tästä.

- ja ennen kaikkea: MUISTA ÄÄNESTÄÄ!

- Marika Paavilainen

Tammivaalit 2022

Vaaliohjelmasta, hyvinvointialueista ja yhdenvertaisuudesta