Hej!

Jag ställar upp i Esbo kommunalvalet 2021 – med dessa teman:

1) tjänster för människor likvärdigt och rättvist,

2) Esbo från en återvinningsstad till en klimatneutral  cirkulärekonimistad,

3) en frivillig Green Deal -avtal för att minska anvädning av naturresursser, att skydda biologisk mångfald och förhindra utrotning av arter, och

4) välkomna fem nya metrostationer i 2023 med ny folk och företag till Stor Esboviken.

Min Motto: Tänk globalt, agera lokalt

Läs mer om mig och valteman på "Mer om Marika" och "De Gröna i Esbo"