Hej!

Jag ställar upp i Esbo kommunalvalet 2021 – med dessa teman:

1) tjänster för människor likvärdigt och rättvist,

2) Esbo från en återvinningsstad till en klimatneutral  cirkulärekonimistad,

3) att minska anvädning av naturresursser, att skydda biologisk mångfald och förhindra utrotning av arter, och

4) välkomna fem nya metrostationer i 2023 med ny folk och företag till Stor Esboviken.

Min Motto: Tänk globalt, agera lokalt

Läs mer om mig och valteman på "Mer om Marika" och "De Gröna i Esbo"