Kandidat i välfärdområdetsval 2022

Jag är en 59-årig medlem i De gröna från Västra Nyland, Esbo. Efter kommunvalet 2021 har jag suttit som första vice ordförande i fullmäktige av HUS. Jag är utbildad jurist, arbetar som regeringsråd på finansministeriet och tidigare på EU-kommissionen och Finlands ständiga representation i EU. Jag arbetar som aktiv i föreningar i Esboviken, och hjälper mina bekantar med ärenden i myndigheter, banker och sjukvård. Min familj består av en make, två döttrar och mina föräldrar.

Esbos mål är ambitiösa

Esbo har ambitiösa mål. Staden har förbundit sig till att vara en föregångare när det gäller hållbar utveckling. Staden arbetar för båda att uppnå klimatneutralitet före 2030 och de hållbara utvecklingsmålen till 2025. Målen är tuffa men hittills har takten varit bra.

Det är viktigt att alla stadsbor i olika åldrar och i olika livssituationer ska vara med. Förutom klimatmål kommer social hållbarhet att uppnås om ekonomin drivs på  mänskligt och ekologiskt sätt. Behoven av människor och företag kan tas i beaktande utan att äventyra den biologiska mångfalden eller livsmiljöer som är en resurs för arter så väl som för människor.

Ekonomiska frågan som alltid finns på bordet i Esbo är det hur kan standen bli självförsörjande gällande jobben och attraktiv för företag av olika storlek. Det längs inte längre efter den nya Nokia. Tjänsternas tillförlitlighet är ingen självklarhet och sätten att säkra dem måste hittas om och om igen.

Alla invånare i staden värderas och därför bör varje bostadsområde värderas. Samarbete med invånare, deras grupper och företag är viktigt för att rikta tjänsterna rättvist. Finlands näst största stad går därmed mot höga mål och litar på att staden och dess invånare har en bra framtid framför sig. Vi måste arbeta med det. Tillsammans.

Antti Brunni i Piispansilta

Antti Brunni i Piispansilta

Esbo och Stor Esboviken i mitt hjärta – sydämessäni – in my heart

Jag vill vara med i samarbetet i hela Esbo, och speciellt i Stor-Esboviksområdet, som jag känner bra. Mobiliteten med låga utsläpp kommer att öka avsevärt med introduktionen av fem nya metrostationer i 2023. En ny metrolinje kommer att byggas från Mattby via Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken till Stensvik. Tre av de fem nya metrostationerna ligger inom en kilometer från min hemadress.

Metro tar dig från Nordsjö till Stensvik och till och med till ett av de viktigaste fågelområden i Finno. Det finns ett nytt eller renoverat köpcentrum på eller bredvid varje tunnelbanestation och nya och renoverade bostadshus bredvid. Totalt förväntas 60 000 nya invånare med köpkraft att flytta in. Hur kan man lyckas med en så stor förändring? Hur blir nya invånare och företag en naturlig del av vardagslivet i Stor-Esboviken och Esbo? Det är möjligt genom samarbete - tillsammans.

Strandpromenad i Larsvik

Strandpromenad i Larsvik

Grön politik fungerar i praktiken

Bland de gröna får jag implementera politik i linje med mina värderingar och arbeta med andra partier och människor. Jag studerade juridik för att få inverkan på miljön och samhället. I mer än 30 år har jobbat i lagberedningen  i olika ministerier i Finland, i Europeiska komissionen och rådet. 

Mitt första jobb var att förvärva mark för naturvårdsändamål. Efter det kom jag in i förberedning av lagen om miljökonsekvensbedömningen och dess genomförandet. Jag har arbetat i Bryssel, först på 1990-talet vid EU-kommissionen och senare på 2010-talet i Finlands representation i EU med EUs cirkulär ekonomiprogram, avfallsflrskag och förordningen om invasive främmande arter. Jag arbetar nu som regeringsråd i finansministeriet i lagförberedning.

Nätverksarbete är en styrka för både De gröna och mig. Mina egna nätverk är en källa och en stöd för att utveckla, påverka och förverkliga saker, både i invånarsamhällen och i expertsamarbete. Syftet med allt arbete nu är att hitta och utveckla  lösningar för att avsevärt minska utsläppen av växthusgaser, stoppa naturens förlust, förhindra naturens uteslutning och öka ekonomisk och social hållbarhet.

Mitt nätverk blev starkare när jag blec en av De Grönas kandidater i Esbo kommunalvalet 2021 och när jag blev styrelsemedlem för De Esbo Gröna för perioden 2021-2022. I December valdes jag i styrelsen av De Gröna i Esboviken. Tack för förtroendet - är dags att fortsätta med valarbetet!

Uusimmat kommentit

26.11 | 07:05

Hyvää työtä Marika ja hyvin kirjoitettu. Tämä on hyvä vaihtoehto eri uutiskanavien ja sosiaalimedioiden tuottaman provosoivien näkökulmien vastapainoksi

15.09 | 13:14

Kun kukaan lääkäri ei halua eikä uskalla puuttua asioihin, niin mennään kaikilla rintamilla liian pitkälle. Näitä tarinoita olen kuullut 30 vuotta ja kuulen varmasti jatkossakin. Onnellinen loppu?

Jaa tämä sivu