Finnoon metroaseman ja ympäristön seurantaa syksystä 2020 ->