Hyvinvointialueilla rakennetaan kestävää tulevaisuutta

Tutustu myös vihreiden vaaliohjelmiin:

Vihreiden aluevaaliohjelmaan

Vihreiden naisten aluevaaliohjelmaan

MARIKAN VAALIOHJELMA: 

HYVINVOINTIALUEET - IHMISTEN TERVEYDEKSI JA TURVAKSI

1. YHDENVERTAISET PALVELUT turvataan tiedolla, taidolla ja yhteistyöllä;

2. Palvelut ovat SAAVUTETTAVIA, kun neuvoja saa heti ja tarvittavaa hoitoa viimeistään viikon kuluessa;

3. ASUKKAIDEN ÄÄNTEN ON KUULUTTAVA palveluiden järjestämisessä;

4. Hyvinvointialueen on oltava HYVÄ JA REILU TYÖYHTEISÖ;

6. TASAPAINOINEN TALOUS turvataan HYVÄLLÄ HALLINNOLLA sekä KESTÄVILLÄ HANKINNOILLA JA RATKAISUILLA

SOTE -rahat ja -työ on saatava palvelemaan ihmisiä, terveyttä ja hyvinvointia!

Vilkaise myös: 

Vihreiden aluevaaliohjelmaan 

Vihreiden naisten aluevaaliohjelmaan