Välfärdsområdesvalet handlar om tjänster som är viktiga för oss alla!

I det här valet avgörs om vi lyckas trygga högklassiga tjänster i social- och hälsovården samt räddningsväsendet, kämpa mot ojämlikhet och främja likabehandling av alla människor. Vi i De Gröna anser att välfärdsstaten måste försvaras och utvecklas.

I dagens läge får vi inte vård tillräckligt snabbt och det är besvärligt att få kontakt med en läkare. I välfärdsområdesfullmäktige kan vi säkerställa att samhället satsar på lättillgängliga social- och hälsovårdtjänster och preventivt arbete. Hjälp i brådskande fall måste fås genast, och i andra fall inom en vecka, inte någon gång senare. Alla ska få den hjälp som de behöver på lika villkor. Social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna ska betjäna precis alla.

✔️ Förhandsröstning i välfärdsområdesvalet i Finland: 12–18.1.2022

✔️ Förhandsröstning utomlands: 12–15.1.2022

✔️ Den ordinarie valdagen är söndagen 23.1.2022.